۱۴‑لنجي قصه

عيسی مسيح شیطانېݩ وسوساسېنې یݩدي

۱سوْݩ عيسانې شیطان سېناماق اۆچين، مقدس رۉح عيسانې چؤله أکيتدي. ۲عيسی قېرق گيجه-گۆنديز روْزه تۉتاننان سوْݩ آجېقدې. ۳شوْل وقت اوْنېݩ یانېنا سېنایوْن شیطان گليپ :  ”اگر سن خۉدایېݩ اوْغلې* بوْلساݩ، اوْندا شۉ داشلارېݩ نانا اؤوريلمگيني بۉیۉر“ ديیدي. ۴*اما عيسی اوْݩا :  ” ’انسان فقط نان بيلان یاشامان، اربابېݩ آغزېننان چېقیوْن هر بير سؤز بيلان هم یاشایوْر‘ ديیيپ یازېلاندېر“ ديیيپ جواب بردي. ۵سوْݩ شیطان عيسانې مقدس شهراۉرشليمه گتيردي. اوْنې عبادت‌خانانېݩ ديݩ دپاسينه چېقارېپ :  ۶*”اگر سن خۉدایېݩ اوْغلې بوْلساݩ، اؤزيݩي آشاق تاشلا. چۆنکي شۉرقم یازېلاندېر : 

’اوْل فرشتالرينه سنيݩ اۆچين امر برار.

آیاغېݩ داشا بۆدۆريمز یانې،

اوْلار سني اللرينده گؤتارار‘“ ديیدي.

۷ *عيسی اوْݩا :  ” ’خۉدایېݩېز اربابې سېناماݩ‘ ديیيپ هم یازېلاندېر“ ديیدي.

۸بۉ ساپار شیطان عيسانې کتته-اۉزېن بير داغېݩ ديݩ دپاسينه چېقاردې. اوْݩا دنیانېݩ همه شالېقلارېنې و اوْلارېݩ شان-شهرتيني گؤرکازيپ :  ۹”اگر دېزېݩا چؤکيپ، ماݩا سجده اتسأݩ، بۉلارېݩ هماسيني ساݩا برایين“ ديیدي. ۱۰*عيسی اوْݩا :  ”یوْق بوْل، شیطان! ’خۉدایېݩېز اربابا سجده اديݩ، فقط اوْݩا غۉللېق اديݩ‘ ديیيپ یازېلاندېر“ ديیدي.

۱۱شۉننان سوْݩ شیطان عيسانې تاشلاپ گيتدي. فرشتالر گليپ، عيسا خدمت اتديلر.